program working with the new interface
authorFilippo Gioachin <gioachin@illinois.edu>
Sun, 21 Nov 2004 00:59:53 +0000 (00:59 +0000)
committerFilippo Gioachin <gioachin@illinois.edu>
Sun, 21 Nov 2004 00:59:53 +0000 (00:59 +0000)
commit8bec94c82e2275083a1f7c781727331eb8b8e00f
tree85cfc4ddbe2f77a0781729842eb5eb51ff97bd50
parent7ce5dc8d6af24e6a6ad0df73f591f420e926a4f9
program working with the new interface
tests/charm++/python/Makefile
tests/charm++/python/client.C
tests/charm++/python/python.code