CkIO: wrap write stripes around the set of PEs involved
authorPhil Miller <mille121@illinois.edu>
Sat, 20 Oct 2012 04:31:42 +0000 (23:31 -0500)
committerPhil Miller <mille121@illinois.edu>
Sat, 20 Oct 2012 04:33:41 +0000 (23:33 -0500)
commit451dc544cfb5503320f29a235049d0d2cf15ba07
treecb087352903766749a093f0e711c855bfe24dc6f
parent5b42fb1c4c92d8fda54858da7405100786159c80
CkIO: wrap write stripes around the set of PEs involved
src/libs/ck-libs/io/ckio.C