examples: run jacobi for a fixed iter count
authorNikhil Jain <nikhil@illinois.edu>
Mon, 7 Oct 2013 00:32:49 +0000 (19:32 -0500)
committerNikhil Jain <nikhil@illinois.edu>
Mon, 7 Oct 2013 00:32:49 +0000 (19:32 -0500)
commit3bc2d6a593418ce2b6c0ed0dc68aadab1e9e0534
tree4423ae5befc95f980f0e1a3550a4e85f269a280b
parent9abff1928fb7c71ae8b23f01622db72b2c3e1fdb
examples: run jacobi for a fixed iter count
examples/charm++/jacobi2d/jacobi2d.C