only one replica send checkpoints
authorNikhil Jain <nikhil@illinois.edu>
Fri, 11 Jan 2013 21:41:26 +0000 (15:41 -0600)
committerNikhil Jain <nikhil@illinois.edu>
Fri, 11 Jan 2013 21:41:26 +0000 (15:41 -0600)
commit29173fb32385babc8f7e6923f8d10409f87087a2
tree75816a2b8e533919c34bbc5a91161584711a27fc
parent60b21ac4b5ce70aebacc3dbd7c0c083f28bc1255
only one replica send checkpoints
src/ck-core/ckmemcheckpoint.C
src/ck-core/ckmemcheckpoint.ci
src/ck-core/ckmemcheckpoint.h