Changed the interOperate to a global variable so that it is initialized from
[charm.git] / src / arch / net-linux-amd64-cuda / conv-mach.sh
1 #CMK_DEFS="$CMK_DEFS -DHAVE_USR_INCLUDE_MALLOC_H=1 "
2 CMK_AMD64="-m64"
3
4 CMK_CPP_CHARM="/lib/cpp -P"
5 CMK_CPP_C="gcc -E $CMK_AMD64 "
6 CMK_CC="gcc -fPIC $CMK_AMD64 "
7 CMK_CXX="g++ -fPIC $CMK_AMD64 "
8 CMK_CXXPP="$CMK_CXX -x c++ -E $CMK_AMD64 "
9 CMK_XIOPTS=""
10 CMK_LD="$CMK_CC $CMK_AMD64 "
11 CMK_LDXX="$CMK_CXX $CMK_AMD64 "
12 CMK_LD_SHARED="-shared"
13 CMK_LD_LIBRARY_PATH="-Wl,-rpath,$CHARMLIBSO/"
14 CMK_LIBDIR="-L$CUDA_DIR/lib64"
15 CMK_LIBS="-lckqt -lcuda -lcudart -lGL -lcudahybridapi"
16 CMK_RANLIB="ranlib"
17
18 # native compiler for compiling charmxi, etc
19 CMK_NATIVE_CC="$CMK_CC $CMK_AMD64 -fPIC $CMK_DEFS "
20 CMK_NATIVE_CXX="$CMK_CXX $CMK_AMD64 -fPIC $CMK_DEFS "
21 CMK_NATIVE_LD="$CMK_CC $CMK_AMD64 -fPIC "
22 CMK_NATIVE_LDXX="$CMK_CXX $CMK_AMD64 -fPIC "
23
24 # native compiler for compiling charmxi, etc
25 CMK_SEQ_CC="$CMK_NATIVE_CC"
26 CMK_SEQ_CXX="$CMK_NATIVE_CXX"
27 CMK_SEQ_LD="$CMK_NATIVE_LD"
28 CMK_SEQ_LDXX="$CMK_NATIVE_LDXX"
29
30 CMK_QT='generic64'
31
32 CMK_CF90=`which f95 2>/dev/null`
33
34 if test -n "$CMK_CF90"
35 then
36 #    CMK_FPP="/lib/cpp -P -CC"
37 #    CMK_CF90="$CMK_CF90 -fpic -fautomatic -fdollar-ok "
38 #    CMK_CF90_FIXED="$CMK_CF90 -ffixed-form "
39 #    CMK_F90LIBS="-lgfortran "
40 #    CMK_F90_USE_MODDIR=1
41 #    CMK_F90_MODINC="-I"
42 #    CMK_MOD_NAME_ALLCAPS=
43 #    CMK_MOD_EXT="mod"
44     . $CHARMINC/conv-mach-gfortran.sh
45 else
46     CMK_CF77="g77 "
47     CMK_CF90="f90 "
48     CMK_CF90_FIXED="$CMK_CF90 -W132 "
49     CMK_F90LIBS="-L/usr/absoft/lib -L/opt/absoft/lib -lf90math -lfio -lU77 -lf77math "
50     CMK_F77LIBS="-lg2c "
51     CMK_F90_USE_MODDIR=1
52     CMK_F90_MODINC="-p"
53 fi
54